Faydalı Məlumatlar

“Ağıl dişləri” adlandırılan dişlər isə ağızda çıxan ən son təbii dişlərdir. Adətən 18-25 yaş arası dövürlərdə özünü göstərir. Bu yaş dövrü isə insanın əqli kamilliyə və iti düşüncəyə sahib olduğu bir dövürdür. Bu səbəbdən onu “ağıl dişi” adlandırırlar.

Əgər “ağıl dişi” vaxtından tez çıxarsa və digər dişlər onun ətrafında yığılarsa, digər azı dişlər arasında açıq məsafələr bağlanar və dişdə artıqların toplanmasına mane olardı.

İnsanın ağzında “dörd ağıl” dişi olur; ikisi alt çənədə, ikisi isə üst çənədə. Ağızda çıxan ən son diş olduğu üçün bəzən çıxmağa yer tapa bilmir və çənə sümüyündə örtülü olaraq qalır. Bəzən cüzi də olsa, çıxmağa çalışır. Adətən kiçik bir hissəsi görünsə də, digər hissəsi isə çənə sümüyündə qalır.
“Ağıl dişinin” çıxa bilməmə səbəbləri bunlardır:

Başlanğıcda ona aid olan tumurcuğun yox olması,

Çənə sümüyünün həcminin kiçikliyi, “ağıl dişinin” çıxmasına və inkişafına mane olur.
Elə vaxt olur ki, diş eninə və maili şəkildə inkişaf etdiyi üçün çənə onun çıxmasına imkan vermir.
“Ağıl dişi” ilə əlaqəli problemlərə gəlincə isə, bunları demək olar:

Ağızda ilk cücərti zamanı bu dişə aid damaq ətində kəskin iltihab baş verə bilir. İltihab və şişmə zamanı diş ətindən ağrılara səbəb olan irin ifraz olur. Bu zaman xəstə ağzını asanlıqla aça bilmir, hətta yeməyi udmaqda belə çətinlik çəkir.

Kəskin ağız qoxusu, yüksək hərarət, yorğunluq və huşsuzluq yaranır. Çox vaxt “ağıl dişi” ağrılara səbəb olan bir ocağa çevrilir. Səbəb isə bu dişin aşağı çənə sinirinə təzyiqi göstərilir. Yaranan ağrı qulaq, göz və digər dişlərə təsir edir.

“Ağıl dişi” ətraf azı dişlərinə maili şəkildə istiqamət götürərsə, təzyiq nəticəsində dəhşətli ağrılara səbəb ola bilir. Bu meyillilik yemək artıqlarının azı dişlərində toplanmasına, bu isə öz növbəsində dişlərin çürüməsinə gətirib çıxarır.

10 Jan, 2017

Ortopanoram 2D rentgen

Gözəl və etibarlı bir gülüş insanda müsbət təsir yaradaraq doğru ünsiyyət qurmağa köməkçi olur. Cəzbedici gülüş üçün dişlərin sağlam olması çox əhəmiyyətlidir. Sağlam təbəssüm üçün dişlərinizin qayğısına qalmağı və stomatoloq… Read More