Faydalı Məlumatlar

Müasir dövrdə stomatologiyada dental implant geniş yayılmışdır. İmplant əskik olan dişlərin funksiyasını və estetikasını bərpa etmək məqsədilə çənə sümüyünə yerləşdirilən süni diş köküdür. İmplant çənə sümüyünə yerləşdirilməklə təbii diş funksiyasını davam etdirir. İmplantın üstünlüyü daha sağlam, etibarlı ve uzun ömürlü olmasıdır və “damaq” kimi tanınan hərəkətli protezlərdən qurtulmağın asan yoludur.

09 Jan, 2017

Ağıl dişləri

“Ağıl dişləri” adlandırılan dişlər isə ağızda çıxan ən son təbii dişlərdir. Adətən 18-25 yaş arası dövürlərdə özünü göstərir. Bu yaş dövrü isə insanın əqli kamilliyə və iti düşüncəyə sahib olduğu… Read More